Beter inzicht in uw zorgkosten

Vanaf 2014 worden de zorgnota's van uw zorgverzekeraar duidelijker en overzichtelijker.

Beter inzicht in uw zorgkosten

Om het kostenbewustzijn van consumenten te verbeteren en verzekeringsfraude tegen te gaan, ontvangen alle zorgverzekerden vanaf 2014 duidelijke zorgnota’s van hun zorgverzekeraar.
Deze nota moet worden voorzien van specifieke informatie zoals het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder en de kosten.

Vanaf 1 juni 2014 zijn zorgverleners verplicht om de uitgevoerde zorgactiviteiten door te geven aan de zorgverzekeraar. Vanaf eind 2014 moet iedereen de zorgactiviteiten op de zorgnota terug kunnen vinden. Ook moeten verzekerden voorafgaand aan een behandeling beter geïnformeerd worden over de kosten van de verzekerde zorg en de gevolgen voor het eigen risico. Heeft een verzekerde klachten over een onjuiste declaratie, dan is de zorgverzekeraar het eerste aanspreekpunt. De verzekeraar vertegenwoordigt de verzekerde in het contact richting de zorgaanbieder.

Bovenstaande afspraken zijn het resultaat van intensief overleg tussen minister Edith Schippers (VWS) en de zorgverzekeraars.


Delen

Iedereen kan korting krijgen, ook u!

  Korting Basis Korting Aanvullend Premie naturapolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico) Premie restitutiepolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico)
n.v.t. n.v.t. 122,- 125,-
8% 20% n.v.t. 118,31
8% 6% n.v.t. 116,30
3% 7% n.v.t. 129,71
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 119,25
6% 10% 113,69 119,33
×