Nieuwe trend: budgetpolissen

Voor zorgverzekeraars zijn de budgepolissen een manier om extra klanten aan zich te binden. Voor verzekerden brengt dit risico's met zich mee...

Nieuwe trend: budgetpolissen

Er is een nieuwe trend zichtbaar in de zorgverzekeringsmarkt voor 2014. Grote verzekeraars introduceren voor komend jaar vaak nieuwe polissen die extra goedkoop zijn, de zogenaamde budgetpolissen. Op dit moment bieden de zorgverzekeraars VGZ, De Friesland, Menzis, Zilveren Kruis Achmea en CZ budgetpolissen aan.

De budgetpolis kenmerkt zich door een lage basispremie en heeft vaak een hoog eigen risico. Daarbij heeft de polis als nadeel dat de verzekerde niet bij elke gewenste zorgaanbieder verzorgd kan worden. De keuzevrijheid van de verzekerde wordt erg beperkt doordat de zorgkosten slechts bij een klein aantal geselecteerde zorgaanbieders vergoed worden. Dit is echter alleen het geval  wanneer het niet om spoedeisende hulp gaat. Als verzekerden niet goed opletten kan het zijn dat zij veel moeten bijbetalen voor behandelingen omdat zij zorg ontvangen bij niet gecontracteerde zorgverleners. Ook kan het zijn dat zij lange reistijden moeten overbruggen voor het dichtstbijzijnde gecontracteerde ziekenhuis. De dekking van de basispolis is echter bij iedere zorgverzekeraar gelijk, dit is wettelijk verplicht.

Voor de zorgverzekeraars zijn de budgetpolissen een manier om extra klanten aan zich te binden. Bovendien zorgt de budgetpolis ervoor dat verzekerden uitsluitend naar betrouwbare zorgaanbieders gaan waar zorgverzekeraars scherpe afspraken mee hebben

 

 


Delen

Iedereen kan korting krijgen, ook u!

  Korting Basis Korting Aanvullend Premie naturapolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico) Premie restitutiepolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico)
n.v.t. n.v.t. 122,- 125,-
8% 20% n.v.t. 118,31
8% 6% n.v.t. 116,30
3% 7% n.v.t. 129,71
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 119,25
6% 10% 113,69 119,33
×