Eigen risico in de zorg 2017

In 2017 wordt het verplicht eigen risico niet verhoogd. Deze blijft € 385,- per jaar.

Eigen risico in de zorg 2017

Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Het verplicht eigen risico geldt voor iedereen vanaf achttien jaar.

Het verplicht eigen risico in 2017

In 2017 wordt het verplicht eigen risico niet verhoogd. Dit blijft € 385,- per jaar. Het eigen risico geldt overigens niet voor alle zorg

In 2017 betaaltt u geen eigen risico voor:

  •     Bezoek aan de huisarts
  •     Hulpmiddelen in bruikleen
  •     Verloskundige zorg
  •     Kraamzorg
  •     Na-controles van nier- of leverdonoren
  •     Ketenzorg (bij ketenzorg stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze u het beste kunnen behandelen)
  •     Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging
  •     Reiskosten gemaakt door donor voor transplantatie
  •     Kinderen tot achttien jaar
  •     Zorg die uw aanvullende (tandarts)verzekering vergoedt

Vrijstelling eigen risico

Zorgverzekeraars kunnen al vrijstelling geven voor het eigen risico voor bepaalde  gezondheidsprogramma’s. Bijvoorbeeld voor programma’s voor diabetes en depressie. Daardoor hoeft u geen eigen risico te betalen als u zo’n programma volgt. Na 1 januari 2017 krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om deze vrijstelling ook bij andere programma’s toe te passen. Het gaat dan om dieetpreparaten of programma’s die gezondheidsproblemen moeten voorkomen. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen of ze het eigen risico voor deze programma’s wel of niet in rekening brengen.

Eigen bijdragen in 2017

Voor sommige zorg uit de basisverzekering geldt een eigen bijdrage. Dit bepaalt de overheid. Ook berekent zij de hoogte van de eigen bijdragen.
Vanaf 2017 verandert de berekening van de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen kunstgebit. Dat is een kunstgebit dat met kunstwortels (implantaten) in de mond is bevestigd. Hierdoor zijn de eigen bijdragen voor deze duurdere en ‘gewone’ kunstgebitten beter op elkaar afgestemd.
Voor een kunstgebit voor de onderkaak betaalt u in 2017 een eigen bijdrage van 10% van de kosten. Voor de bovenkaak een eigen bijdrage van 8%. Tot 2017 geldt een vaste eigen bijdrage van € 125.
Voor reparatie van een kunstgebit geldt in 2017 een eigen bijdrage van 10%.

Persoonsgegevens

Uw vraag of opmerking


Delen

Iedereen kan korting krijgen, ook u!

  Korting Basis Korting Aanvullend Premie naturapolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico) Premie restitutiepolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico)
9% 12% n.v.t. 108,82
3% 7% n.v.t. 118,34
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 110,50
6% 10% 109,23 114,87
6% 10% 109,23 114,87
×