Eigen risico in de zorg 2018

Het eigen risico blijft € 385,- per jaar per verzekerde

Eigen risico in de zorg 2018

In 2018 wordt het verplicht eigen risico niet verhoogd. Het eigen risico blijft dit jaar, net als de twee voorgaande jaren  € 385,- per verzekerde.

Vrijwillig eigen risico

Naast dit verplichte eigen risico kun je een vrijwillig eigen risico nemen. In ruil voor dit vrijwillige eigen risico krijg je korting op je zorgverzekering premie. Deze korting liep in de voorgaande jaren soms op tot meer dan 300 euro per jaar. Interessant voor wie zelden aanspraak op de zorgverzekering hoeft te doen en in staat is om dit vrijwillig eigen risico te betalen.

Hoe werkt het eigen risico?

Het eigen risico is een bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen aan de zorgverzekeraar, voordat hij/zij recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden. Onderstaand een overzicht van zorgkosten waarvoor het eigen risico geldt.

 •     Ziekenhuiszorg: verblijf, persoonlijke verzorging en verpleging in een ziekenhuis of behandelkliniek
 •     Specialistische zorg: consulten, controles, onderzoeken, ingrepen en behandelingen uitgevoerd door een specialist, zoals een longarts, cardioloog of KNO-arts
 •     Geneesmiddelen: medicijnen voorgeschreven door de huisarts of een specialist
 •     Ambulancevervoer: spoedeisend ziekenvervoer met de ambulance of traumahelikopter
 •     Paramedische zorg uit de basisverzekering, zoals fysiotherapie en logopedie
 •     Bepaalde hulpmiddelen: een hoortoestel, kunstgebit of krukken

Zorg waarover u geen eigen risico betaalt

De zorg waarover u geen eigen risico betaalt, blijft ongewijzigd. Onderstaand een opsomming van zorg waarover u geen eigen risico betaalt:

 •         Bezoek aan de huisarts
 •         Hulpmiddelen in bruikleen
 •         Verloskundige zorg
 •         Kraamzorg
 •         Na-controles van nier- of leverdonoren
 •         Ketenzorg (bij ketenzorg stemmen verschillende zorgverleners af hoe ze u het beste kunnen behandelen)
 •         Verpleging en verzorging vanuit de wijkverpleging
 •         Reiskosten gemaakt door donor voor transplantatie
 •         Kinderen tot achttien jaar
 •         Zorg die uw aanvullende (tandarts)verzekering vergoedt
 •  Ik meld mij aan voor de zorgpremiemelder

Delen

Iedereen kan korting krijgen, ook u!

  Korting Basis Korting Aanvullend Premie naturapolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico) Premie restitutiepolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico)
9% 12% n.v.t. 108,82
3% 7% n.v.t. 118,34
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 110,50
6% 10% 109,23 114,87
6% 10% 109,23 114,87
×