Eigen risico in de zorg 2019

Het eigen risico blijft € 385,- per jaar per verzekerde

Eigen risico in de zorg 2019

Ook in 2019 blijft het verplicht eigen risico niet  € 385,- per verzekerde.

Vrijwillig eigen risico

Naast dit verplichte eigen risico kun je een vrijwillig eigen risico nemen. In ruil voor dit vrijwillige eigen risico krijg je korting op je zorgverzekering premie. Deze korting kan flink oplopen. Interessant voor wie zelden aanspraak op de zorgverzekering hoeft te doen en in staat is om dit vrijwillig eigen risico te betalen.

Hoe werkt het eigen risico?

Het eigen risico is een bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen aan de zorgverzekeraar, voordat hij/zij recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering. Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorgkosten die door de basisverzekering vergoed worden. Onderstaand een overzicht van zorgkosten waarvoor het eigen risico geldt.

 •     Ziekenhuiszorg: verblijf, persoonlijke verzorging en verpleging in een ziekenhuis of behandelkliniek
 •     Specialistische zorg: consulten, controles, onderzoeken, ingrepen en behandelingen uitgevoerd door een specialist, zoals een longarts, cardioloog of KNO-arts
 •     Geneesmiddelen: medicijnen voorgeschreven door de huisarts of een specialist
 •     Ambulancevervoer: spoedeisend ziekenvervoer met de ambulance of traumahelikopter
 •     Paramedische zorg uit de basisverzekering, zoals fysiotherapie en logopedie
 •     Bepaalde hulpmiddelen: een hoortoestel, kunstgebit of krukken

Zorg waarover u geen eigen risico betaalt

De zorg waarover u geen eigen risico betaalt, blijft ongewijzigd. Onderstaand een opsomming van zorg waarover u geen eigen risico betaalt:

 •     zorg voor kinderen tot 18 jaar
 •     huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
 •     verloskundige zorg en kraamzorg;
 •     bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). Bij de behandeling van deze ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij bijvoorbeeld diabetes zijn dat huisarts,  diëtist, podotherapeut, apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg;
 •     wijkverpleging;
 •     nacontroles bij orgaandonatie;
 •     reiskosten bij orgaandonatie.

 

De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma's, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.

Eigen risico gespreid betalen

Bij de zorgverzekeraar kunt u een betalingsregeling afspreken en het eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

 

 •  Ik meld mij aan voor de zorgpremiemelder

Delen

Iedereen kan korting krijgen, ook u!

  Korting Basis Korting Aanvullend Premie naturapolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico) Premie restitutiepolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico)
n.v.t. n.v.t. 122,- 125,-
8% 20% n.v.t. 118,31
8% 6% n.v.t. 116,30
3% 7% n.v.t. 129,71
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 119,25
6% 10% 113,69 119,33
×