Meer aandacht voor voorlichting over het eigen risico

Minister Schippers wil meer aandacht voor voorlichting over het eigen risico.

Meer aandacht voor voorlichting over het eigen risico

Naar aanleiding van een onderzoek over zorgmijding in opdracht van het ministerie van VWS heeft minister Schippers aangekondigd al dit najaar meer aandacht te willen besteden aan voorlichting op het eigen risico en de mogelijkheid tot gespreid betalen van het eigen risico aan de zorgverzekeraar. Ook wil de minister graag dat gemeenten inzetten op maatwerk voor bepaalde kwetsbare mensen op lokaal niveau om te voorkomen dat zij om financiële redenen van noodzakelijk zorg afzien.

Toenemend aantal mensen volgt de verwijzing naar een specialist niet op

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 3% van de mensen om financiële redenen wel eens afziet van een bezoek aan de huisartts en dat 27% een verwijzing naar een specialist door de huisarts niet heeft opgevolgd. Ondanks dat dit percentage is gestegen ten opzichte van 2008 (20%) komt uit het onderzoek naar voren dat er geen relatie is met de hoogte van het eigen risico. Onduidelijk is wat de precieze redenen zijn.
In het verleden zijn al verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen met een lager inkomen afzien van noodzakelijk zorg. Zo biedt de zorgtoeslag een tegemoetkoming in de premie en zijn ook gemeenten in staat om mensen met lage inkomens extra te ondersteunen. Ook komen sommige zorgkosten in aanmerking voor belastingaftrek en zijn 620.000 mensen collectief verzekerd via hun gemeenten.

Niet altijd eigen risico

Overigens is het eigen risico niet van toepassing op alle aangeboden zorg. Een bezoek aan de huisarts valt nog altijd buiten het eigen risico en ook jongeren tot 18 jaar betalen geen eigen risico. Lees meer over zorg waarop geen eigen risico van toepassing is.


Bron: Rijksoverheid.nl


Delen

Iedereen kan korting krijgen, ook u!

  Korting Basis Korting Aanvullend Premie naturapolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico) Premie restitutiepolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico)
n.v.t. n.v.t. 122,- 125,-
8% 20% n.v.t. 118,31
8% 6% n.v.t. 116,30
3% 7% n.v.t. 129,71
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 119,25
6% 10% 113,69 119,33
×