Uitbreiding vergoedingen basispakket

In 2017 zijn er weer enkele uitbreidingen gedaan van vergoedingen uit de basisverzekeringen. Lees om welke vergoedingen het gaat.

Uitbreiding vergoedingen basispakket

Elk jaar worden er aanpassingen gedaan in de vergoedingen uit het basispakket. Voor 2017 zijn er wijzigingen in de volgende vergoedingen:

Fysiotherapie

Fysiotherapie bij etalagebenen (stadium 2) wordt vanaf 2017 opgenomen op de lijst met chronische aandoeningen en wordt vergoed onder bepaalde voorwaarden.
De basisverzekering vergoedt 37 behandelingen (Gesuperviseerde Loopt Therapie (GLT) (voorheen 20)

Plastische chirurgie

Bepaalde vormen van plastische chirurgie worden vanaf 1 januari 2017 vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij moet sprake zijn van een medische noodzaak.
Volledige vergoeding vanuit de basisverzekering bij een medische noodzaak bij:

  • Besnijdenis om medische redenen.
  • Een borstreconstructie bij vrouwen en man-vrouw-transgenders zonder borstvorming.
  • Een bovenooglidcorrectie als het gezichtsveld ernstig beperkt wordt door verlamming of verslapping van de bovenoogleden.

Tandartskosten

Blijvende hoek- of snijtanden kunnen ontbreken omdat ze door een ongeval verloren zijn gegaan of doordat ze niet aangelegd zijn. Deze kunnen vervangen worden door een kroon.
In plaats van vergoeding tot en met 17 jaar vindt vanaf 2017 volledige vergoeding plaats tot en met 22 jaar. (vanaf 18 jaar geldt wel een eigen risico). Een eventueel ongeluk moet voor de 18e verjaardag plaatsgevonden hebben.

Kort verblijf in een zorginstelling

Soms kan iemand om medische redenen tijdelijk niet thuis wonen. Bijvoorbeeld na een operatie. Opname in het ziekenhuis is (niet) meer nodig, maar men heeft nog wel medische zorg nodig waarbij de verwachting is dat men snel weer naar huis kan. Men wordt dan tijdelijk verzorgd in een verpleeghuis of een huisartsenhospitaal. In 2016 wordt dit verblijf betaald vanuit een speciale subsidieregeling. Het beschikbare bedrag is echter te laag, met lange wachttijden voor eerstelijns verblijf en onnodig dure ziekenhuisopnames als gevolg. In 2017 vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

Nieuwe behandelingen en medicijnen

Elk jaar wordt er een aantal nieuwe, innovatieve medicijnen en behandelingen als proef toegevoegd aan de basisverzekering. Op deze manier kan het effect gemeten worden. Per 1 januari 2017 worden onderstaande behandelingen voorwaardelijk toegelaten tot de dekking van basisverzekering:

Huidkankerbehandeling via Dendritische Celtherapie voor:

Patiënten met stadium IIIB of IIIC melanoom als sprake is van een complete medische resectie (uitsnijding). Deze patiënten krijgen een vaccin dat het immuunsysteem stimuleert om kankercellen op te ruimen. De behandeling wordt voor 5 jaar en 3 maanden voorwaardelijk door de basisverzekering vergoed

Het verplicht eigen risico is wel  van toepassing.

Sacrale neuromodulatie

Stimulatie van de zenuwen in de onderrug voor de behandeling van functiestoornissen in de darmen. De sacrale zenuwen in de onderrug worden met een zwakke elektrische impuls gestimuleerd. Deze behandeling wordt vanaf 1 oktober 2016 volledig vergoed voor een periode van 4 jaar en 9 maanden.

 

Persoonsgegevens

Uw vraag of opmerking


Delen

Iedereen kan korting krijgen, ook u!

  Korting Basis Korting Aanvullend Premie naturapolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico) Premie restitutiepolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico)
n.v.t. n.v.t. 122,- 125,-
8% 20% n.v.t. 118,31
8% 6% n.v.t. 116,30
3% 7% n.v.t. 129,71
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 119,25
6% 10% 113,69 119,33
×