Vrijwillig eigen risico levert voordeel op

Direct geld besparen door het verhogen van uw eigen risico.

Vrijwillig eigen risico levert voordeel op

Wie wil besparen op de premie zorgverzekering, doet er goed aan om een vrijwillige verhoging van het eigen risico te overwegen. Verhoging van het eigen risico leidt direct tot een verlaging van de ziektekostenpremie waardoor veel verzekerden veel geld kunnen besparen.

Volgens de Nationale Zorggids koos in 2014 slechts 11 procent van de verzekerden voor verhoging van het eigen risico, terwijl uit onderzoek van het instituut Beleid & Management Gezondsheidszorg (iBMG) bleek dat de helft van de verzekerden hierdoor financieel beter af zou zijn.

Het gaat hierbij vooral om (relatief) jonge verzekerden die de afgelopen jaren weinig of geen eigen risico hebben verbruikt. Het maximale eigen risico voor 2016 is vastgesteld op 885 euro. Gemiddeld genomen levert dit een premiekorting op van ca. 300 euro per jaar. Of het verhogen van het eigen risico voor u interessant is, is natuurlijk nooit van tevoren met zekerheid te zeggen. Wel zijn er een aantal situaties aan te geven waarin een verhoging van het eigen risico interessant kan zijn:

  • u verwacht geen of weinig gebruik te hoeven maken van medische zorg, dit geldt met name voor medicijnen en specialisten bezoek;
  • de premiekorting bij verhoging van het eigen risico is hoog.
  • Bij onverwachte kosten, kunt u het hogere eigen risico (de extra kosten) zelf zonder problemen betalen.

Ook in 2016 valt niet alle aangeboden zorg onder het verplichte eigen risico van de basisverzekering. Vrijgesteld zijn:

  •     huisartsenbezoek;
  •     verloskundige zorg en kraamzorg;
  •     nationale bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld het borstkankeronderzoek);
  •     de griepprik (voor risicogroepen).

 

  •  Ik meld mij aan voor de zorgpremiemelder

Delen

Iedereen kan korting krijgen, ook u!

  Korting Basis Korting Aanvullend Premie naturapolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico) Premie restitutiepolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico)
n.v.t. n.v.t. 122,- 125,-
8% 20% n.v.t. 118,31
8% 6% n.v.t. 116,30
3% 7% n.v.t. 129,71
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 119,25
6% 10% 113,69 119,33
×