Experiment vrije prijzen mondzorg stopt

Eind juni 2012 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om het experiment met vrije prijzen in de mondzorg te stoppen per 1 januari 2013. Sinds 1 januari 2012 golden vrije tarieven voor tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici; zij stelden zelf hun tarieven vast. De gewenste prijsverlagingen in de tandartstarieven bleven echter uit, terwijl de patiënt bij betaalt voor een behandeling. Vanaf 1 januari 2013 gelden weer landelijk vastgestelde tarieven.

Experiment vrije prijzen mondzorg stopt

Het experiment rondom vrije tarieven in de mondzorg is mislukt. Uit onderzoek van de Consumentenbond voor de zomer bleek, dat de tarieven van de tandartsen en orthodontisten stegen, dat er sprake was van onvoldoende keuze-informatie voor de patiënt en dat tandartsen niet open stonden voor consumenten die shoppen voor een (dure) behandeling.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deed eveneens onderzoek. De NZa constateerde dat de prijzen ca. 10% hoger waren geworden sinds de tandartsen zelf hun prijzen vaststelden. Een meerderheid in de Tweede Kamer keerde zich vervolgens tegen het experiment. Daarop besloot minister Schippers van VWS het experiment met de vrije prijzen per 1 januari 2013 stop te zetten.

Hoe verder?
Tot 1 januari 2013 blijven de vrije tarieven gelden. Dat betekent dat tandartsen, orthodontisten, tandprothetici en mondhygiënisten zelf hun prijzen mogen bepalen. Wel moeten zij in de wachtkamer en op de website een prijslijst hebben hangen en een offerte geven bij behandelingen van boven de €150.
U kunt nog steeds onderhandelen over de prijs met uw aanbieder of overstappen naar een aanbieder met een lagere prijs of betere kwaliteit.

Ons advies
Ga tijdig na, welke vergoeding u krijgt van uw zorgverzekeraar. Dan weet u waar u aan toe bent. Dat voorkomt teleurstelling, administratieve rompslomp en klachten.


Delen

Iedereen kan korting krijgen, ook u!

  Korting Basis Korting Aanvullend Premie naturapolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico) Premie restitutiepolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico)
n.v.t. n.v.t. 122,- 125,-
8% 20% n.v.t. 118,31
8% 6% n.v.t. 116,30
3% 7% n.v.t. 129,71
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 119,25
6% 10% 113,69 119,33
×