Wijzigingen zorgverzekering 2015

Wijzigingen in het basispakket 2015.

Wijzigingen zorgverzekering 2015

Wat verandert er aan de zorgverzekering in 2015?

 • Het verplicht eigen risico stijgt van € 360,- naar € 375,-
 • Lage inkomens ontvangen meer zorgtoeslag. Hoge inkomens ontvangen minder zorgtoeslag. Aan het eind van dit jaar worden deze bedragen bekendgemaakt.
 • Een deel van de zorg uit de AWBZ wordt naar de zorgverzekeraars overgeheveld. Dit betekent dat onder andere wijkverpleging, langdurige geestelijke gezondheidszorg en behandeling zintuigelijke gehandicapten overgaan naar de zorgverzekeraars.
 • Psychische hulp voor kinderen (Jeugdwet) wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. De gemeente neemt deze verantwoordelijkheid over.
 • Recht op geriatrische revalidatiezorg geldt op dit moment alleen wanneer deze direct aansluit op een ziekenhuisopname. Deze termijn wordt verlengd tot binnen een week aansluitend op een ziekenhuisverblijf.

Vijf medische behandelingen en twee geneesmiddelen zijn aangewezen als ‘potentiële kandidaten’ voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten krijgen innovatieve vormen van zorg de kans hun werkzaamheid en kosteneffectiviteit in de praktijk te bewijzen.

Het gaat om de volgende behandelingen:

 •     Een bepaalde vorm van chemotherapie (HIPEC) bij een colorectaal carcinoom
 •     De PTED-behandeling bij patiënten met een lumbale hernia
 •     Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie
 •     Vaccinaties met bepaalde ‘dendritische cellen’ bij patiënten met huidkanker
 •     Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TILs) bij patiënten met huidkanker in een vergevorderd stadium
 •     Fampyra (extramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met multiple sclerose)
 •     Benlysta (intramuraal geneesmiddel bedoeld voor patiënten met de auto-immuunziekte SLE)

Een aantal van deze bovenstaande voorstellen moeten nog definitief worden vastgesteld.

Direct korting op uw bestaande verzekering:


Bent u al verzekerd bij deze zorgverzekering en wilt u gebruik maken van deze korting? Dat kan. Vul dan het formulier hieronder in.
Gegevens zorgverzekering
 •   Nationale Nederlanden (voorheen Delta Lloyd)
 •   Menzis
 •   Ohra
 •   ONVZ
 •   Stad Holland
 •   VGZGegevens verzekeringnemer •   Ik ga akkoord.

Ik wil mijn lopende verzekering vanaf 1 januari 2019 via Eurozorg laten lopen. Mijn verzekeraar blijft ongewijzigd.

 •  Subscribe to our newsletter


Delen

Iedereen kan korting krijgen, ook u!

  Korting Basis Korting Aanvullend Premie naturapolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico) Premie restitutiepolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico)
n.v.t. n.v.t. 122,- 125,-
8% 20% n.v.t. 118,31
8% 6% n.v.t. 116,30
3% 7% n.v.t. 129,71
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 119,25
6% 10% 113,69 119,33
×