Zorgverzekeraars maken tarieven bekend

Het is weer tijd om uw zorgverzekering onder de loep te nemen.

Zorgverzekeraars maken tarieven bekend

Zorgverzekeraars hebben hun premies en voorwaarden bekend gemaakt. Wie niet teveel wil betalen, doet er goed aan de zorgverzekering kritisch te bekijken.

Verhoging basisverzekering

De verzekeraars verhogen de premie van basisverzekering met gemiddeld 6%. VGZ en HEMA zijn de grootste stijgers, Interpolis wekt in eerste instantie de indruk dat de premie daalt, maar komt in werkelijkheid met een premieverhoging van 2,1% op de basisverzekering. Deze verhoging komt niet uit de lucht vallen en wordt mede veroorzaakt door de wijzigingen in de AWBZ en Jeugdwet. Kosten die voorheen vanuit de wet door de overheid werden vergoed, worden met ingang van 2015 gedragen door uw zorgverzekering.

Verhoging treft vooral restitutieverzekering

De grootste stijging geldt bij de meeste verzekeraars voor de restitutiepolissen. De stijging voor de naturapolissen blijft beperkt. Bij een restitutiepolis kunt u zelf een zorgverlener kiezen. Bij een naturapolis bent u gebonden aan gecontracteerde zorgaanbieders.

Verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico wordt met ingang van 2015 verhoogd van € 360,- naar € 375,-. Wie weinig zorgkosten heeft en toch wil besparen op de zorgpremie, kan kiezen voor een vrijwillig eigen risico tot € 500,-. Het eigen risico op medicijnen en specialistische zorg bedraagt dan maximaal € 875,-.

 


Delen

Iedereen kan korting krijgen, ook u!

  Korting Basis Korting Aanvullend Premie naturapolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico) Premie restitutiepolis (incl. korting, gebaseerd op € 385,- verplicht eigen risico)
n.v.t. n.v.t. 122,- 125,-
8% 20% n.v.t. 118,31
8% 6% n.v.t. 116,30
3% 7% n.v.t. 129,71
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 119,25
6% 10% 113,69 119,33
×